KARTA ZGŁOSZENIA REKLAMACJI

(nazwa firmy zgłaszającej)
(adres e-mail do kontaktu, kopia zgłoszenia)

1.Data dostawy

(rok, miesiąc, dzień)

2.Numer zlecenia(wpisane po przecinku)

3.Reklamowane pozycje(wpisane po przecinku)

4.Rodzaj produktu oraz przedmiot reklamacji

5.Opis usterki

6.Proponowany sposób usunięcia

(np. dosłanie uszkodzonego elementu, wymiana, wizyta serwisanta)

7.Adres montażu

(w przypadku wezwania serwisu Stollar)
7.1Imię i nazwisko klienta indywidualnego
7.2Adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer)
7.3Telefon kontaktowy
7.4Pora usuwania usterek(godziny dostępności klienta pod wskazanym adresem)
7.5Uwagi