ODPOVĚĎ KARTY

název reklamující firmy
kontaktní emailová adresa, kopie reklamace

1.Datum dodávky

rok, měsíc, den

2.Číslo objednávky (napsané po čárce)

3.Reklamované položky (napsané po čárce)

4.Druh výrobku a předmět reklamace

5.Popis defektu

6.Navrhovaný způsob odstranění

(např. poslání poškozeného prvku, výměna, návštěva servisního zaměstnance)

7.Adresa montáže

(v případě přivolání servisu Stollar)
7.1Jméno a příjmení individuálního klienta
7.2Adresa (psč, město, ulice, číslo)
7.3Kontaktní telefon
7.4Doba pro odstranění defektů (doba, když může být klient zastížen na uvedené adrese)
7.5Poznámky